PRI Intellectual Property Inregistrare Marci OSIM Contacteaza-ne
Pentru a primi o estimare particularizata a unui anumit tip de marca inregistrata, va rugam a ne remite o solicitare in acest sens, folosind formularul nostru de contact.  
Home Marci Despre Inregistrare Marci Servicii Inregistrare Marci Intrebari Frecvente Marci Taxe - Preturi Inregistrare Marci Noutati Inregistare Marca Osim Contact Inregistrare Marci Osim

Taxele oficiale OSIM, OHIM sau WIPO, aferente procedurilor de inregistrare marci, variaza, in principal, in functie de tipul marcii si de numarul claselor de produse /servicii pentru care se solicita inregistrarea marcii.
Aceasta sectiune cuprinde lista detaliata a taxelor oficiale aferente procedurilor de inregistrare marca, insa, pentru a primi o estimare particularizata completa a unui anumit tip de marca inregistrata, va adresam rugamintea a ne remite o solicitare in acest sens, folosind formularul nostru de contact.

 • Taxe OSIM (exprimate in RON)
1) Depunerea cererii de inregistrare a marcii 36
2) Examinarea de fond a cererii de marca inregistrata  
 
 • alb-negru
396
 
 • color
684
 
 • pentru fiecare clasa aditionala (peste una)
180
 
 • pentru element figurativ /grafica speciala
108

3) Publicarea cererii de inregistrare marca
                                      * alb-negru

                                      * color

108
360
4) Eliberarea Certificatului marcii inregistrate sau Certificatului de reinnoire 180
5) Invocarea prioritatii 180
6) Eliberarea unui certificat de prioritate 108
7) Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare marca sau de reinnoire 180
8) Reinnoirea unei marci individuale  
 
 • alb-negru
432
 
 • color
720
 
 • pentru fiecare clasa aditionala (peste una)
180
 
 • pentru element figurativ /grafica speciala
108
9) Examinarea unei opozitii formulate la înregistrarea marcii unui tert, într-o clasa 216
 
 • Pentru fiecare clasa aditionala
108
10) Examinarea unei contestatii impotriva unei decizii finale a Serviciului Marci 540
11) Examinarea unei contestatii impotriva unei decizii finale Comisiei Examinare Opozitii 900
12) Modificari in statutul juridic al marcilor inregistrate 90
13) Introducerea mandatarului in procedura 90
14) Reclasificarea listei de produse sau servicii 108
15) Inregistrarea unui transfer de drepturi (licenta, cesiune, fuziune, absorbtie, etc) 360
16) Eliberarea de copii, adeverinte sau alte acte legate de situatia juridica a marcii 36
17) Prelungirea termenului de raspuns la un aviz de refuz sau opozitie 36

 

 • Taxe OHIM (exprimate in EURO)
1) Depunerea unei cereri de inregistrare marca comunitara  
 
 • Pe suport de hartie
1.050
 
 • On-line
900
 
 • Pentru fiecare clasa aditionala, peste 3
150
2) Taxa de cercetare documentara nationala, a unei marci comunitare 144
3) Convertirea unei marci comunitare intr-o cerere nationala 200
4) Modificarea statutului juridic al unei marci comunitare 200-1.000
5) Inregistrarea unui transfer de drepturi asupra unei marci comunitare 200-1.000
6) Examinarea unei opozitii depuse 350
7) Formularea unei contestatii impotriva unei decizii oficiale finale 800
8) Reinnoirea inregistrarii unei marci comunitare 1.500
 
 • Pe suport de hartie
1.500
 
 • On-line
1.350
 
 • Pentru fiecare clasa aditionala, peste 3
400
9) Depunerea unei cereri de revocare sau a unei declaratii de invalidare a unei marci comunitare 700

 

 • Taxe OMPI (exprimate in CHF)
1) Depunerea unei cereri de inregistrare marca internationala  
 
 • Alb-negru
653
 
 • Color
903
 
 • Pentru fiecare clasa aditionala, peste 3
73
 
 • Taxa aferenta fiecarui stat desemnat in cerere
73
 
 • Taxa individuala perceputa de catre fiecare stat, unde e cazul
cuantum variabil
2) Desemnare ulterioara  
 
 • Taxa de baza
300
 
 • Taxa aferenta fiecarui stat desemnat
73
 
 • Taxa individuala perceputa de catre fiecare stat, unde e cazul
cuantum variabil
3) Reinnoirea unei marci internationale  
 
 • Taxa de baza
653
 
 • Pentru fiecare stat desemnat
73
 
 • Taxa individuala perceputa de catre fiecare stat, unde e cazul
cuantum variabil
4) Modificari de statut juridic  
 
 • Licenta / Cesiune
177
 
 • Limitarea listei de produse /servicii
177
 
 • Modificarea numelui si /sau adresei titularului
150
5) Iregularitati constatate cu privire la depozitul international  
 
 • Daca produsele /serviciile nu sunt grupate pe clase (daca nr. articolelor depaseste 20)
77+4/articol
 
 • Daca clasificarea nu este facuta corect
20+4/articol

 


© 2007 - 2019 PRI Intellectual Property Ltd. | Toate drepturile sunt rezervate | Site realizat de Web Link Media